contact +


                                                                                                                                        oskar da riz
 


oskar shot climb  real  wmv    clips*


fotostudio oskar da riz    

max planck 3
I - 39100 bolzano - bozen

t +39 0471 500 322
f +39 0471 509 644

 
 
 
 
 
 
 

© copyright by oskar da riz  2010  -   created by stefano cagol - tokyo september 2006  * updated on march 2010

* free players realwmv